Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur kami untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan dan memberitahu anda tentang hak privasi anda dan cara undang-undang melindungi anda.

Kami menggunakan data peribadi anda untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini.

Tafsiran dan definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang dinyatakan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut mempunyai makna yang sama sama ada tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun bermaksud akaun unik yang dibuat untuk Yakses kepada perkhidmatan kami atau bahagian perkhidmatan kami.
 • sertai bermaksud entiti yang mengawal, dikawal oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan sesuatu pihak, di mana “kawalan” bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang mempunyai hak untuk mengundi untuk pemilihan pengarah atau pentadbir lain. pihak berkuasa.
 • perniagaan (dirujuk sebagai “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Perjanjian ini) merujuk kepada YT MP3 Converter Online, New York.
 • biskut ialah fail kecil yang diletakkan oleh tapak web pada komputer anda, peranti mudah alih atau peranti lain yang mengandungi butiran sejarah penyemakan imbas anda pada tapak web tersebut dan banyak kegunaannya.
 • Selesai terpakai untuk: New York, Amerika Syarikat.
 • Peranti bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan, seperti komputer, telefon mudah alih atau tablet digital.
 • Maklumat peribadi ialah sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang asli yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
 • Kerja merujuk kepada laman web.
 • Pembekal perkhidmatan, iaituialah mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak syarikat. Merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang diambil bekerja oleh Syarikat untuk mentadbir Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau membantu Syarikat dalam menganalisis cara Perkhidmatan digunakan.
 • Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, dijana apabila menggunakan perkhidmatan atau daripada infrastruktur Laman Web itu sendiri (cth. tempoh lawatan laman web).
 • laman web merujuk kepada YT MP3 Converter Online, boleh didapati dihttps://ytmp3converteronline.com/.
 • Ty bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.

Pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda

Jenis data yang dikumpul

Maklumat peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda. Data peribadi mungkin termasuk, antara lain:

 • Data Penggunaan

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti anda (cth. alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses Perkhidmatan menggunakan peranti mudah alih, kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, pengecam unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, operasi mudah alih anda. sistem, jenis pelayar web mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda setiap kali anda melawati tapak web kami atau apabila anda mengakses perkhidmatan menggunakan peranti mudah alih.

Teknologi penjejakan dan kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejak aktiviti pada Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi penjejakan yang digunakan termasuk suar web, teg dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat dan untuk menambah baik dan menilai Perkhidmatan Kami. Teknologi yang kami gunakan mungkin termasuk:

 • Kuki atau kuki pelayar. Kuki ialah fail kecil yang diletakkan pada peranti anda. Anda boleh mengarahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau menunjukkan apabila kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa bahagian laman web kami. Melainkan anda telah melaraskan tetapan penyemak imbas anda untuk menolak kuki, tapak web kami mungkin menggunakan kuki.
 • Suar web. Bahagian tertentu Perkhidmatan kami dan e-mel kami mungkin mengandungi fail elektronik kecil yang dipanggil suar web (juga dipanggil gif jelas, tag piksel dan gif piksel tunggal) yang membolehkan syarikat, sebagai contoh, mengira pengguna yang melawat halaman tersebut atau membuka e-mel dan lain-lain statistik tapak yang berkaitan (contohnya, merekodkan populariti bahagian tertentu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan).

Kuki boleh menjadi kuki “berterusan” atau “sesi”. Kuki berterusan kekal pada komputer peribadi atau peranti mudah alih anda apabila anda pergi ke luar talian, manakala kuki sesi dipadamkan serta-merta apabila anda menutup pelayar web anda.

Kami menggunakan kedua-dua sesi dan kuki berterusan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah:

Kuki yang perlu/perlu

Jenis: Kuki sesi

Ditadbir oleh: Naa

niat: Kuki ini diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan yang tersedia melalui laman web dan untuk membolehkan penggunaan beberapa fungsinya. Mereka membantu mengesahkan pengguna dan menghalang penggunaan akaun pengguna secara haram. Tanpa kuki ini, perkhidmatan yang anda minta tidak dapat diberikan dan kami hanya menggunakan kuki ini untuk menyediakan perkhidmatan ini kepada anda.

Dasar Kuki / Notis Penerimaan kuki

menaip: Kuki yang berterusan

Ditadbir oleh: Naa

niat: Kuki ini menentukan sama ada pengguna telah menerima penggunaan kuki di tapak web.

Kuki berfungsi

Jenis: Kuki yang berterusan

Ditadbir oleh: Naa

niat: Kuki ini membolehkan kami mengingati pilihan yang anda buat semasa menggunakan tapak web, seperti mengingati butiran log masuk atau pilihan bahasa anda. Tujuan kuki ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih diperibadikan dan untuk menghalang anda daripada memasukkan semula pilihan anda setiap kali anda menggunakan tapak tersebut.

Untuk maklumat lanjut tentang kuki yang kami gunakan dan pilihan kuki anda, sila lawati Polisi Kuki kami atau bahagian Kuki Dasar Privasi kami.

Penggunaan data peribadi anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan perkhidmatan kami, termasuk menjejaki penggunaannya.
 • Untuk mengurus akaun anda: untuk menguruskan pendaftaran anda sebagai pengguna laman web. Data Peribadi yang anda berikan mungkin membolehkan anda mengakses pelbagai fungsi tapak web, yang boleh anda gunakan sebagai pengguna berdaftar.
 • Untuk melaksanakan kontrak: pembentukan, pematuhan dan penguatkuasaan kontrak pembelian untuk produk, item atau perkhidmatan yang anda beli atau mana-mana kontrak lain dengan kami melalui perkhidmatan tersebut.
 • Menghubungi anda: Untuk menghubungi anda melalui e-mel, panggilan telefon, mesej teks atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan tolak aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau mesej maklumat yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan kontrak, termasuk kemas kini keselamatan, jika perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya .
 • untuk memberi anda dengan berita, tawaran istimewa dan maklumat am tentang produk, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan, melainkan anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.
 • Untuk mengurus permintaan anda: Untuk mengambil bahagian dan mengurus permintaan anda dengan kami.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menilai atau melaksanakan penggabungan, pelupusan, penyusunan semula, penyusunan semula, pembubaran atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset kami, sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran atau prosedur yang serupa, di mana Data Peribadi yang kami pegang tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.
 • Untuk tujuan lain: Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain, seperti menganalisis data, menentukan arah aliran penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan menambah baik perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dalam situasi berikut:

 • Kepada penyedia perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan untuk memantau dan menilai penggunaan perkhidmatan kami dan untuk menghubungi anda.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami oleh syarikat lain.
 • Kepada rakan kongsi: Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan ahli gabungan kami, di mana kami akan meminta ahli gabungan tersebut untuk menghormati Dasar Privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk kami dan mana-mana anak syarikat lain, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang kami kawal atau berada di bawah kawalan bersama kami.
 • Kepada rakan niaga: Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi perniagaan kami untuk menawarkan produk, perkhidmatan atau promosi tertentu kepada anda.
 • Kepada pengguna lain: Apabila anda berkongsi maklumat peribadi atau berkomunikasi dengan pengguna lain di kawasan awam, maklumat tersebut mungkin dilihat oleh semua pengguna dan mungkin disebarkan secara terbuka secara luaran.
 • Dengan persetujuan anda: Dengan persetujuan anda, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan lain.

Penyimpanan data peribadi anda

Syarikat hanya akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam dasar privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan maklumat peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan maklumat anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Syarikat juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan audit dalaman. Data Penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, melainkan data itu digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau meningkatkan kefungsian Perkhidmatan Kami atau di mana kami diwajibkan secara sah untuk mengekalkan data untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan data peribadi anda

Data anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi syarikat dan di semua tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada. Ini bermakna maklumat ini boleh dipindahkan ke dan diselenggarakan pada komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Persetujuan anda kepada Dasar Privasi ini dan penyerahan maklumat sedemikian oleh anda seterusnya merupakan persetujuan anda untuk pemindahan ini.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan bahawa tiada pemindahan data peribadi anda kepada organisasi atau negara berlaku melainkan terdapat kawalan yang terpakai, termasuk keselamatan data anda dan data peribadi lain.

Padamkan data peribadi anda

Anda mempunyai hak untuk memadam atau meminta kami membantu anda memadamkan data peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda.

Perkhidmatan kami mungkin memberi anda peluang untuk memadam maklumat tertentu tentang anda dari dalam perkhidmatan.

Anda boleh mengemas kini, menukar atau memadam maklumat anda pada bila-bila masa dengan melog masuk ke Akaun anda, jika anda mempunyainya, dan melawati bahagian tetapan akaun yang membolehkan anda mengurus maklumat peribadi anda . Anda juga boleh menghubungi kami untuk meminta akses kepada, pembetulan atau pemadaman data peribadi yang telah anda berikan kepada kami.

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin dikehendaki mengekalkan maklumat tertentu di mana kami mempunyai kewajipan undang-undang atau asas undang-undang untuk berbuat demikian.

Pendedahan maklumat peribadi anda

Transaksi perniagaan

Jika syarikat terbabit dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberitahu anda sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan tertakluk kepada Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin diwajibkan untuk mendedahkan data peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan munasabah oleh pihak berkuasa awam (cth mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Penuhi kewajipan undang-undang anda
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta syarikat
 • Cegah atau siasat kemungkinan penyalahgunaan perkhidmatan
 • Melindungi keselamatan peribadi Pengguna Laman Web atau orang ramai
 • Lindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan data peribadi anda

Keselamatan Maklumat Peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Maklumat Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak ditujukan kepada mereka yang berumur di bawah 13 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun dengan sengaja. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan anda tahu bahawa anak anda telah memberikan kami Maklumat Peribadi, sila Hubungi kami. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpulkan maklumat peribadi daripada sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun tanpa mengesahkan kebenaran ibu bapa, kami akan mengambil langkah untuk memadamkan maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Jika kami perlu bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat anda dan negara anda memerlukan kebenaran ibu bapa, kami mungkin memerlukan kebenaran ibu bapa anda sebelum kami mengumpul dan menggunakan maklumat ini.

Pautan ke laman web lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak kami kendalikan. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk membaca Dasar Privasi setiap tapak web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis penting di tapak kami sebelum perubahan berkuat kuasa dan mengemas kini tarikh “Terakhir Kemas Kini” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa apabila disiarkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, anda boleh menghubungi kami:

Melalui e-mel: marketing.ytmp3converter@gmail.com

Scroll to Top