Syarat Perkhidmatan

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur kami untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat tentang anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan dan memberitahu anda tentang hak privasi anda dan cara undang-undang melindungi anda.

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini.

Penerangan dan definisi

penerangan

Perkataan yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar mempunyai maksud berikut. Takrifan berikut mempunyai makna tunggal dan majmuk.

maksudnya

Dasar Privasi ini bertujuan untuk:

 • Akaun bermaksud akaun unik yang dibuat untuk YAkses Perkhidmatan kami atau bahagian Perkhidmatan kami
 • Gabung bermaksud entiti yang mengawal, dikawal oleh atau berada di bawah kawalan bersama Parti; Di mana “kawalan” bermaksud pemilikan 50% atau lebih daripada saham atau sekuriti lain yang berhak mengundi untuk pemilihan pengarah atau pegawai lain. rasmi
 • perniagaan (dirujuk sebagai “Syarikat”, “kami” atau “kami” dalam Perjanjian ini) bermaksud YT MP3 Converter Online, New York.
 • Kuki data Ini ialah fail kecil yang diletakkan tapak web pada komputer anda, peranti mudah alih atau peranti lain yang mengandungi maklumat terperinci tentang sejarah penyemakan imbas anda dan kekerapan anda menggunakan tapak web tersebut.
 • lengkap Sah di: New York, Amerika Syarikat.
 • UNIT Ini bermakna mana-mana peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan, seperti komputer, telefon mudah alih atau tablet digital
 • Maklumat peribadi Bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan populasi suku yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
 • Kerja Layari laman web.
 • Pembekal perkhidmatan, iaituOrang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak syarikat. Merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang ditugaskan oleh Syarikat untuk mentadbir Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau membantu Syarikat dalam menilai cara Perkhidmatan digunakan.
 • Maklumat Penggunaan Ini terpakai kepada data yang dikumpul secara automatik apabila menggunakan Perkhidmatan atau infrastruktur Laman Web (seperti tempoh lawatan tapak web).
 • laman web YT adalah singkatan kepada MP3 Converter Online, terletak di:https://ytmp3converteronline.com/.
 • Petni bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.

Pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda

Jenis maklumat yang dikumpul

Maklumat peribadi

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda. Data peribadi mungkin termasuk, antara lain:

 • Maklumat Penggunaan

Maklumat Penggunaan

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan termasuk alamat Protokol Internet peranti anda (seperti alamat IP anda), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lihat, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan seterusnya. Data klinikal.

Apabila anda menggunakan peranti mudah alih untuk mengakses Perkhidmatan, kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tanpa had, jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, pengecam unik peranti mudah alih anda, peranti alamat IP mudah alih anda dan transaksi mudah alih anda. sistem, jenis penyemak imbas mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda melawati Tapak kami atau mengakses Perkhidmatan daripada peranti mudah alih.

Teknologi Penjejakan dan Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejak aktiviti pada Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi penjejakan termasuk suar web, teg dan skrip yang digunakan untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta untuk menambah baik dan menilai perkhidmatan kami. Teknik yang kami gunakan mungkin termasuk:

 • Kuki atau kuki pelayar. Kuki ialah fail kecil yang diletakkan pada peranti anda. Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa bahagian laman web kami. Laman web kami mungkin menggunakan kuki melainkan anda menetapkan pelayar anda untuk menolak kuki.
 • Isyarat rangkaian. Sesetengah bahagian Perkhidmatan dan e-mel kami mungkin mengandungi fail elektronik kecil yang dikenali sebagai suar web (juga dikenali sebagai GIF jelas, tag piksel dan GIF tunggal) yang membolehkan Syarikat menjejaki lawatan ke halaman tersebut. atau membolehkan anda mengawal pembukaan. E-mel pengguna lain. E-mel dan perkhidmatan berkaitan. Kandungan dipertimbangkan. Statistik tapak web (cth merekodkan populariti bahagian individu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan).

Kuki boleh menjadi kuki “berterusan” atau “sesi”. Walaupun kuki berterusan kekal pada komputer peribadi atau peranti mudah alih anda apabila anda berada di luar talian, kuki sesi dipadamkan sebaik sahaja anda menutup penyemak imbas anda.

Kami menggunakan kuki sesi dan kuki berterusan untuk tujuan berikut:

Kuki yang perlu/perlu

Petua: Kuki sesi

Pemeriksaan lulus: ini adalah

niat: Kuki ini diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan yang tersedia di tapak web dan untuk menggunakan beberapa fungsinya. Mereka membantu mengesahkan pengguna dan menghalang penggunaan akaun pengguna secara haram. Tanpa kuki ini, perkhidmatan yang diminta tidak dapat disediakan dan kami hanya menggunakan kuki ini untuk menyediakan perkhidmatan ini.

Kenyataan Persetujuan Kuki

cerita: Kuki yang berterusan

Pemeriksaan lulus: ini adalah

niat: Kuki ini menentukan sama ada pengguna menerima penggunaan kuki di tapak web.

Kuki berfungsi

Petua: Kuki yang berterusan

Pemeriksaan lulus: ini adalah

niat: Kuki ini membolehkan kami mengingati pilihan yang anda buat semasa menggunakan tapak web kami, seperti mengingati butiran log masuk atau pilihan bahasa anda. Tujuan kuki ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih diperibadikan dan untuk mengelakkan anda daripada perlu log masuk semula setiap kali anda menggunakan tapak web.

Untuk maklumat lanjut tentang kuki yang kami gunakan dan tetapan kuki, sila lawati Dasar Kuki kami atau bahagian kuki Dasar Privasi kami.

Penggunaan data peribadi anda

Syarikat boleh menggunakan data peribadi untuk tujuan berikut:

 • Menyediakan dan mengekalkan perkhidmatan kamiIni termasuk penjejakan penggunaan.
 • Cara mengurus akaun anda: Untuk menguruskan pendaftaran anda sebagai pengguna Tapak. Data peribadi yang anda berikan membolehkan anda mengakses pelbagai ciri tapak web yang tersedia untuk anda sebagai pengguna berdaftar.
 • Cara menguatkuasakan kontrak: Sediakan, patuhi dan laksanakan perjanjian pembelian atau perjanjian lain untuk barangan, produk atau perkhidmatan yang dibeli daripada kami melalui Perkhidmatan.
 • Saya akan memanggil anda: Berkomunikasi dengan anda melalui e-mel, telefon, SMS atau komunikasi elektronik lain yang serupa seperti yang perlu atau sesuai, seperti menghantar pemberitahuan tolak ke aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau mesej maklumat tentang ciri, produk atau perkhidmatan kontrak, termasuk kemas kini kepada pelaksanaan keselamatan . ,
 • Dihantar oleh Berita, tawaran istimewa dan maklumat am tentang produk, perkhidmatan dan acara lain yang anda beli atau tanyakan daripada kami, melainkan anda menarik diri daripada menerima maklumat tersebut.
 • Cara memproses permintaan anda: Berhubung dengan kami dan uruskan permintaan anda.
 • Dalam kes pemindahan perniagaan: Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menilai atau melengkapkan penggabungan, pelupusan, penyusunan semula, pembubaran atau penjualan atau pemindahan lain mana-mana atau semua aset kami, sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran atau proses yang serupa . Maklumat peribadi yang kami pegang tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah salah satu aset yang dipindahkan.
 • untuk tujuan lainKami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain, seperti menganalisis data, menentukan arah aliran penggunaan, menentukan keberkesanan promosi kami dan menambah baik perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dalam kes berikut:

 • Untuk pembekal perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami dan untuk menghubungi anda.
 • Dalam kes pemindahan perniagaan: Kami mungkin berkongsi atau memindahkan data peribadi anda dengan syarikat lain berkaitan dengan atau semasa rundingan penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan atau pemerolehan sebahagian daripada perniagaan kami.
 • Untuk rakan kongsi kami: Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan ahli gabungan kami, dan ahli gabungan tersebut mesti mematuhi Dasar Privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk kami dan anak syarikat lain, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang kami kawal atau berada di bawah kawalan bersama.
 • Untuk rakan kongsi perdagangan: Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi perniagaan kami untuk memberikan anda produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.
 • Untuk pengguna lain: Apabila anda berkongsi maklumat peribadi di kawasan awam atau berkomunikasi dengan pengguna lain, maklumat ini boleh dilihat dan didedahkan kepada umum oleh semua pengguna.
 • Dengan izin anda: Dengan persetujuan anda, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain.

Penyimpanan data peribadi anda

Syarikat akan menyimpan maklumat peribadi anda hanya selagi perlu untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan maklumat peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan maklumat anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Syarikat juga akan mengekalkan data penggunaan untuk tujuan audit dalaman. Data penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang singkat, melainkan data itu digunakan untuk meningkatkan keselamatan atau kefungsian perkhidmatan kami atau kami dikehendaki oleh undang-undang untuk mengekalkan data untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan data peribadi anda

Maklumat anda, termasuk maklumat peribadi, akan diproses di pejabat operasi Syarikat dan mana-mana lokasi lain di mana pihak yang terlibat dalam transaksi itu berada. Ini bermakna maklumat boleh dipindahkan ke dan disimpan pada komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Penerimaan anda terhadap Dasar Privasi ini dan penyerahan maklumat sedemikian seterusnya merupakan persetujuan anda untuk pemindahan ini.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini, dan tiada data peribadi akan dipindahkan kepada mana-mana organisasi melainkan ia mempunyai kawalan yang sewajarnya, termasuk keselamatan data anda. . maklumat

Padamkan data peribadi anda

Anda mempunyai hak untuk memadamkan data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda atau untuk memberikan bantuan kepada kami.

Perkhidmatan kami mungkin membenarkan anda mengalih keluar beberapa maklumat anda daripada Perkhidmatan

Anda boleh mengemas kini, menukar atau memadam maklumat anda dengan melog masuk ke akaun anda (jika ada) dan melawati bahagian Tetapan Akaun, yang membolehkan anda mengurus maklumat peribadi anda. Anda boleh menghubungi kami untuk meminta akses kepada, pembetulan atau pemadaman maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin menyimpan maklumat tertentu di mana kami mempunyai kewajipan undang-undang atau asas undang-undang.

Pendedahan maklumat peribadi anda

Transaksi perniagaan

Jika Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, data peribadi anda mungkin dipindahkan. Kami akan memaklumkan anda sebelum data peribadi anda dipindahkan dan tertakluk kepada dasar privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam sesetengah keadaan, Syarikat mungkin bertanggungjawab untuk mendedahkan data peribadi jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (seperti mahkamah atau badan kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat mungkin mendedahkan data peribadi anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat
 • Cegah atau siasat kemungkinan penyalahgunaan Perkhidmatan
 • Melindungi keselamatan peribadi pengguna laman web atau orang ramai
 • Mengelakkan liabiliti undang-undang

Keselamatan data peribadi anda

Keselamatan Maklumat Peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Maklumat Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak ditujukan kepada mereka yang berumur di bawah 13 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada orang di bawah umur 13 tahun dengan sengaja. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan anda tahu bahawa anak anda telah memberikan kami maklumat peribadi, sila hubungi kami. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun tanpa kebenaran ibu bapa, kami akan mengambil langkah untuk memadamkan maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Jika kami perlu bergantung pada persetujuan anda sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat anda dan negara anda memerlukan kebenaran ibu bapa, kami akan meminta ibu bapa anda sebelum kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut. Keizinan ayah boleh diperolehi

Pautan ke laman web lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang kami tidak mempunyai kawalan. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diubah hala ke tapak web pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk membaca dasar privasi setiap tapak web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menerbitkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis penting di tapak web kami sebelum perubahan berkuat kuasa dan mengemas kini tarikh “Terakhir dikemas kini” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk sentiasa menyemak Dasar Privasi ini untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini akan berkuat kuasa apabila disiarkan di halaman ini

Komunikasi

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang dasar privasi ini, anda boleh menghubungi kami:

Melalui e-mel: Marketing.Ytmp3converter@gmail.com

Scroll to Top